Za nami 16. Europejski Kongres Gospodarczy, podczas którego Radosław Polowy był panelistą sesji pt. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans dla Śląska

O wyjątkowości tegorocznej 16 edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress), który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dn. 7 do 9 maja br. świadczą przede wszystkim imponujące liczby, które mówią wszystko.

Frekwencja jak zawsze dopisała i z roku na rok rośnie17 tys. uczestników stacjonarnych i online, 650 akredytowanych dziennikarzy, 1200 prelegentów i 180 merytorycznych debat – a przede wszystkim znamienici goście, których wystąpienia odbiły się szerokim echem na świecie i nadały ton całemu wydarzeniu. Ważnym kontekstem tej edycji Kongresu było 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dlatego tym bardziej LPW Grupa na czele z Radosławem Polowy jest zaszczycona i dumna z bycia parterem sesji o kluczowej tematyce dotyczącej członkostwa w Unii Europejskiej i bilansu dla Śląska.

16. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego oczywiście wystartowała z rozmachem, na miarę jubileuszu członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz nowego otwarcia na polskiej scenie politycznej i gospodarczej. Inaugurację swoją obecnością uświetnili Ursula von der Leyen, kandydatka Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Donald Tusk, prezes Rady Ministrów. 

Z wielkim zaciekawieniem obecni na Kongresie przedstawiciele LPW Grupa wysłuchali przemówień honorowych gości. To właśnie w Katowicach Ursula von der Leyen i Donald Tusk przedstawili perspektywy i plan dla Unii na najbliższy czas pod znakiem zmian i wyzwań w sytuacji geopolitycznej. Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości – hasło przewodnie kongresu – to między innymi, co wielokrotnie podkreślali kongresowi paneliści, dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa, w wielu wymiarach. Polska – jako serce Europy – jest bezpieczna, jeśli nikt nie zmarnuje naszego wspólnego wysiłku, jakim było budowanie Europy zamożnej, technologicznie rozwiniętej i cywilizacyjnie postawionej najwyżej w historii całego świata. Europa musi być w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy i całego pięciolecia gotowa na sytuację, w której żadna siła na świecie nie odważy się podnieść na nią ręki. Jesteśmy do tego przygotowani – mówił Donald Tusk. Dodał też, że przedsiębiorcy muszą czuć się bezpiecznie. UE jest od wspierania swoich firm!

Europejski Kongres Gospodarczy to obok merytorycznych sesji, wiele okazji do promowania dobrych praktyk, spotkań i budowania relacji. Wydarzeniu towarzyszyły gale rozstrzygnięcia konkursów branżowych, bankiety, koncerty oraz networking. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy być częścią tak prestiżowego i ważnego wydarzenia. Cieszy nas także liczne zainteresowanie sesją, której byliśmy partnerem.

Przyświecające tegorocznemu Kongresowi hasło 20-lecia polskiej akcesji do Unii Europejskiej zyskało wymiar regionalny w sesji poświęconej bilansowi członkostwa z punktu widzenia Śląska, która odbyła się w trzecim dniu Kongresu.

Jeśli nie miałeś okazji zobaczyć na żywo debaty podsumowującej 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans dla Śląska – zachęcamy do obejrzenia retransmisji.

Podczas sesji rozmawialiśmy między innymi o:

 • korzyściach rozwojowych dwóch dekad członkostwa w UE
 • kwestii dostępu do funduszy unijnych i ich skutecznym wykorzystaniu
 • transformacji społeczno-gospodarczej regionu z wykorzystaniem europejskich środków i know-how
 • efektywnych modelach i standardach działań – transformacji i nowych wyzwaniach

Udział w naszej sesji wzięli:

 • Radosław Polowy – Partner Zarządzajacy LPW Grupa
 • Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC
 • Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Joanna Pauly Ministerstwo Przemysłu dyrektor, Departament Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych
 • Łukasz Kohut Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Marek Wójcik Wojewoda Śląski
  Dodatkowo gościem sesji na specjalne zaproszenie LPW był:
 • Oliwier Teodorowski Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Kliniki Teodorowscy, Polvet Healthcare,
  którego działalność jest namacalnym przykładem korzyści rozwojowych i dobrych praktyk w zakresie skutecznego pozyskiwania i wykorzystania europejskich środków oraz know-how.

Główną cześć panelu świetnie moderował dziennikarz Marek Czyż, aktualnie związany z „19.30”.
Było oczywiście bardzo merytorycznie – ale te poważniejsze kwestie w sposób wyważony umiejętnie i z lekkością paneliści przeplatali anegdotami i z 20-letniej historii członkostwa w UE, dostarczając tym samym dużo wiedzy i humoru! Dodatkowo case study firmy Polvet, którą zaprosiliśmy do udziału było ciekawym i nowym elementem składowym panelu, a jednocześnie umożliwiło zobrazowanie konkretnych korzyści rozwojowych firmy dzięki funduszom UE.

Całość zamknęły konstruktywne wnioski oraz atmosfera inspirująca do działania, w szczególności w kontekście nadchodzących wyzwań dla przedsiębiorców.

Czuję się wyróżniony i zaszczycony, że w gronie tak wybitnych osób miałem możliwość z ramienia LPW Grupa reprezentować śląskich przedsiębiorców i zasiąść wśród panelistów sesji podsumowującej 20-lecie członkostwa w UE z perspektywy Śląska. Temat dla mnie jest niewątpliwie bliski, a bieżący rok wyjątkowy rownież ze względów osobistych – w tym roku mija właśnie 20 lat mojej pracy zawodowej między innymi w zakresie wspierania przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój działalności” – podkreśla Radosław Polowy, Partner Zarządzający LPW Grupa.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie na nasz panel, a organizatorom za możliwość bycia partnerem sesji i udział w 3 dniowej największej biznesowej imprezie w Europie Centralnej. Gratulujemy świetnej inicjatywy i organizacji przedsięwziecia na najwyższym poziomie pod każdym względem. Bez wątpienia to jedno z najważniejszych i kluczowych wydarzeń gospodarczych.

Dziękujemy także wszystkim, z którymi mieliśmy okazję się poznać, porozmawiać i wymienić doświadczeniami. Każde takie spotkanie jest dla nas cenne, networking jest dla nas źródłem inspiracji i początkiem budowania relacji,

Biznes, a co za tym idzie rozwój gospodarczy to wspólny dialog, rozmowy o doświadczeniach, możliwościach, planach i wyzwaniach, a Europejski Kongres Gospodarczy to idealna przestrzeń do tego! Komunikacja to relacja, a relacja to biznes – dodaje Ewa Kowacz, Dyrektor ds. PR & Marketing LPW Grupa

Do zobaczenia na kolejnej edycji EEC!

***  

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) wKatowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.   

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.   

Więcej informacji:  

Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu  

EEC Startup Challenge – www.estartupdays.eu   

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl  


Zobacz materiał prasowy przygotowany przez PAP
Foto relacja z sesji: 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans dla Śląska.
dzięki uprzejmości redakcji Europerspektywy