Śląska gospodarka stale rozwija się dzięki Funduszom Europejskim i LPW Consulting ma w tym swój udział! 

Jak można przeczytać na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, wypłacono ponad miliard złotych firmom ze Śląskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rok 2022 był bez wątpienia przełomowym pod względem tak dużych środków – bo aż 300 milionów złotych wsparło działania i rozwój przedsiębiorstw.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wypłaciło dofinansowania w następujących obszarach:

  • Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach — ponad  265 mln zł
  • Innowacje w MŚP (w tym Inwestycje w MŚP) — 659 mln zł
  • REACT-EU % — ponad 7,5 mln zł
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej — niemal 46 mln zł
  • Profesjonalizacja IOB — 4 mln zł
  • Umiędzynarodowienie gospodarki regionu —  ponad 1 mln zł.

Dodatkowo 26 mln złotych wypłaconych zostało w projektach pozakonkursowych przeznaczonych na promocję gospodarczą regionu, rozwój eksportu i podwyższanie poziomu usług przez instytucje otoczenia biznesu.

Przed nami nowe konkursy, tymczasem warto podkreślić, że eksperci z LPW Consulting zrealizowali już blisko 100 projektów z ŚCP, zarówno dotyczących B+R, jak i wdrażania innowacji.

„Dzięki środkom unijnym firmy rozwijają swoją działalność, wdrażają innowacje, powstają nowe miejsca pracy. Tym bardziej jesteśmy usatysfakcjonowani i dumni z tego, co robimy. Niezmiernie cieszą nas sukcesy naszych klientów i fakt, że to kwota aż ponad miliarda złotych wypłacona została przez ŚCP uczestnikom konkursów na Śląsku.
To duży sukces województwa i mamy w tym swój udział” 
–  mówi Grzegorz Ocieczek, Dyrektor ds. Dotacji i Analiz z LPW Consulting.

Fundusze Europejskie bez wątpienia podnoszą potencjał naszego województwa i umożliwiają wdrażanie rewolucyjnych wręcz rozwiązań.

A my jako eksperci w tej dziedzinie bardzo chętnie pomagamy firmom pozyskać te środki, dzięki czemu wspólnie budujemy silne przedsiębiorstwa w województwie śląskim, które dynamicznie się rozwijają.


Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na rozwój swojej działalności?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji z naszym ekspertem!
Napisz lub zadzwoń: e-mail: [email protected] tel: + 48 530 598 099

Zapraszamy do współpracy!