BydOF wdraża SUMP opracowany przez naszych ekspertów z LPW Smart City!

Specjaliści LPW Smart City w czerwcu br. zakończyli realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest to kolejny dokument strategiczny opracowany przez zespół ekspertów ds. zrównoważonej mobilności, pod kierownictwem Łukasza Jaroszka, Dyrektora ds. Projektów Smart City.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. SUMP – Stainable Urban Mobility Plan) to strategiczny dokument, którego celem jest stworzenie efektywnego, zintegrowanego i zbilansowanego systemu transportowego. Koncentruje się na wszystkich środkach i formach transportu, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Ważnym aspektem SUMP’ów jest również powiązanie z transportem kwestii planowania przestrzennego

„Ze względu na interdyscyplinarność dokumentu potrzebne było spojrzenie na mobilność w sposób kompleksowy. Prace nad nim były interesującym wyzwaniem. Szeroka partycypacja społeczna, kontakt z licznymi interesariuszami podczas spotkań konsultacyjnych umożliwiły nie tylko przeprowadzenie dokładnej diagnozy obecnego stanu systemu transportowego, ale również poznanie oczekiwań mieszkańców Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas prac korzystaliśmy z takich narzędzi jak: model ruchu, analizy geoprzestrzenne, wywiady pogłębione indywidualne oraz grupowe, badania ankietowe. Wszystko przy aktywnym wsparciu przedstawicieli Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a także jednostek samorządu terytorialnego i firmy Wolański sp. z o.o. Umożliwiło to stworzenie spójnej wizji rozwoju mobilności w perspektywie roku 2037” – podsumowuje Łukasz Jaroszek.

Zrealizowana strategia nie tylko ułatwi BydOF ubieganie się o unijne środki na inwestycje wspomagające miejską mobilność, ale przedstawia rozwiązania na realne podniesienie komfortu życia mieszkańców. Rekomendując działania w tak kluczowych kwestiach jak:

  • integracja różnych środków transportu;
  • nadawanie priorytetu dla transportu publicznego;
  • zapewnienie komfortowych, bezpiecznych przemieszczeń pieszych i rowerzystów, 
  • planowanie przestrzenne z uwzględnieniem łatwego dostępu do usług.

Dokument powstał w oparciu o wytyczne Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w celu zachowania spójności z innymi SUMP’ami w Polsce, spełniając wymogi perspektywy finansowania na lata 2021 – 2027.

Złożoność dokumentu dobrze oddaje liczba jego części składowych: oprócz głównego opracowania znajdują się załączniki zawierające raporty, analizy, zestawienia. Mobilność jest zagadnieniem szerokim, a współczesne podejście wymaga uwzględnienia nie tylko czynników ruchowych, inżynieryjnych, ale w dużej mierze społecznych. Przygotowany przez LPW Smart City dokument spełnia te ambitne wymagania, odpowiadając na potrzeby obszaru liczącego ponad 600 tyś. mieszkańców. 

Aktualnie zespół ponad 15 ekspertów LPW Smart City wspiera polskie miasta pracując nad 4 SUMP’ami. Już w 2024 roku planami zrównoważonej mobilności będą mogły pochwalić się takie obszary jak:

  • Szczeciński Obszar Metropolitarny, 
  • Metropolia Poznań, 
  • Subregion Północny Województwa Śląskiego,
  • Aglomeracja Beskidzka.