Radosław Polowy

Partner Zarządzający

Przedsiębiorca, twórca i założyciel Grupy LPW, w skład której wchodzą spółki świadczące usługi consultingowo-inżynierskie.

Jest specjalistą w kreowaniu nowych przedsięwzięć biznesowych, pomysłodawca wielu start-up’ów oraz projektu badawczo-rozwojowego „Zastosowanie dużych zbiorów danych tzw. Big Data w procesach modelowania i zarządzania ruchem, finansowanego ze środków UE”.

W Grupie LPW poza funkcją zarządczą odpowiada również za pozyskiwanie kluczowych partnerów biznesowych i kontraktów handlowych oraz budowanie długofalowej strategii rozwoju.
W ciągu kilku miesięcy od powstania Grupy LPW zbudował zespół ekspertów realizujących duże strategiczne projekty dla sektora publicznego i prywatnego. Z sukcesem zarządza spółkami LPW oraz buduje zespoły realizujące kluczowe projekty.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w świadczeniu usług konsultingowych w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego.

Z sukcesem zarządzał wieloma projektami zarówno dla przedsiębiorstw – z obszaru innowacji i wysokich technologii, jak i dla podmiotów publicznych w zakresie projektów infrastrukturalnych z obszaru transportu publicznego (smart city) czy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Znakomity strateg i wizjoner.

W obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego odpowiedzialny za realizację pierwszego w Polsce, zrealizowanego projektu PPP – tj. „Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP”, którego stroną był podmiot z administracji rządowej.

W zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw, odpowiedzialny za szereg projektów w zakresie finansowania innowacji dla MŚP, ale także dużych przedsiębiorstw.

Prywatnie mąż, tata dwóch synów, z którymi jeździ na długie wyprawy rowerowe, a samodzielnie resetuje się poznając tajniki mieszanych sztuk walki.