Jan Maszestow

Radca Prawny

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności prawa zamówień publicznych 
i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz prawa administracyjnego. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Opolu. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw. Przygotowywał analizy prawne i brał udział w negocjacjach kilkunastu projektów inwestycyjnych, w tym z zakresu PPP, które zakończyły się podpisaniem umowy z partnerami prywatnymi. 

Ponadto posiada duże doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.