Grzegorz Ocieczek

Dyrektor ds. Dotacji i Analiz

Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych z 15-letnim stażem. Specjalizuje się w obsłudze sektora prywatnego, w szczególności swoje kompetencje wykorzystując w projektach badawczo-rozwojowych.

Prowadził liczne szkolenia z zakresu funduszy unijnych, zarządzania projektami oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych: m.in. dla Agora S.A., Kredyt Bank S.A., BNI Silesia, Agencji Rozwoju Zawodowego Gramar, spółek z Grupy Strabag, Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich.

Prelegent na konferencjach organizowanych m.in. przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, Polski Instytut Biznesu, Centrum Rozwoju Transportu.

Współautor podręcznika pt. „Źródła finansowania działalności eksportowej” oraz „Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia”.

Ekspert Ministerstwa Zdrowia w zakresie oceny projektów z Funduszy Norweskich w obszarze finansów i zarządzania; koordynator zespołu oceniającego.

Doradzał podmiotom administracji centralnej, jednostkom samorządu terytorialnego, placówkom służby zdrowia, podmiotom i organizacjom odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorczości. Z powodzeniem realizował również duże projekty z zakresu transportu na rzecz takich podmiotów, jak m.in. Tramwaje Śląskie, Tyskie Linie Trolejbusowe czy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu.

Brał udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dla parków technologicznych, w tym m.in. Kieleckiego Parku Technologicznego i Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Jako praktyk w swojej pracy zawodowej zwraca uwagę na szczegóły, których nie dostrzegają inni. Krytyczne podejście pozwala mu na optymalizację realizowanych projektów.
Uważa, że miarę skuteczności i efektywności działania stanowią zadowoleni i powracający klienci. Kieruje się zasadą, że napotkane problemy stanowią wyzwanie do znalezienia rozwiązania, nie traci czasu na martwienie się, tylko działa.