Beata Lazarowicz

Dyrektor ds. Prawnych

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa zamówień publicznych i szeroko rozumianego prawa związanego z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. 

Przeprowadziła kilkaset postępowań przetargowych zarówno dla sektora publicznego,
jak i dla dużych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie:

  • przygotowania dokumentacji zamówienia,
  • prowadzeniu procesu udzielania zamówienia publicznego,
  • negocjacji, 

  • reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Posiada doświadczenie w doradztwie dla JST i spółek Skarbu Państwa. Ma na swoim koncie z sukcesem zrealizowane projekty inwestycyjne sięgające setek milionów złotych.

Specjalizuje się także w realizacji projektów z obszaru Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, czego przykładem jest pełnienie funkcji Kierownika Projektu i Doradcy Prawnego w pierwszym przedsięwzięciu PPP w Polsce, tj. „Budowie budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”, którego stroną była administracja rządowa.