Wsparcie w zakresie energetyki – produkcja energii z OZE.

Coraz bardziej popularna jest produkcja energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest coraz większe, a jej ceny rosną.
Data publikacji: 04.03.2022 r.
Autor: Paweł

Podziel się:

Coraz bardziej popularna jest produkcja energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest coraz większe, a jej ceny rosną. Jeśli prowadzisz firmę na terenie województwa lubelskiego i jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia na transformację energetyczną w swojej firmie zapraszamy do współpracy LPW Consulting!

Do 06.05.2022woj. lubelskim trwa nabór na dotację dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu „15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” na inwestycje w fotowaltaikę, termomodernizację budynków, magazyny energii itp.
 
Jako grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zapewniamy kompleksowe doradztwo i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczenie projektu po pozyskaniu dotacji (ewentualnie: także opracowanie kosztorysu i audytu energetycznego, które są wymagane do złożenia wniosku).
 
Wystarczą 4 proste kroki:
  1. Skontaktuj się z nami.
  2. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje szanse na pozyskanie dotacji.
  3. Podejmiemy decyzję o współpracy i ustalimy warunki.
  4. Rozpoczniemy pracę nad dokumentacją aplikacyjną!
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!
Leszek Skalimowski 
Tel: 530 598 099
 
Ile można uzyskać dotacji?
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
  • do 80 %
Kto może ubiegać się o wsparcie?
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Głównym celem Działania 15.1 jest transformacja energetyczna regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw, co pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie energii.
Celem jest także promowanie samowystarczalności energetycznej i ograniczenie nieefektywnego wykorzystania energii. Ponadto działania takie przyczynią się do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. 
 
 
Nasze referencje:
 
Enea 
– umowa ramowa na świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji.
Tauron 
–  60 dokumentacji projektowych Systemów Fotowoltaicznych dla wskazanych klientów.  
Wojskowy Zarządu Infrastruktury w Poznaniu 
–  „Analiza techniczno – ekonomiczna budowy instalacji fotowoltaicznych typu on-grid dla zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną obiektów w rejonie Wojskowego Zarządu Infrastruktury”.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– 4 umowy oceny merytorycznej II stopnia złożonych wniosków o dotację w konkursach z tzw. Funduszy Norweskich. Obszary za które jesteśmy odpowiedzialni to: poprawa efektywności energetycznej, środowisko, termomodernizacja szkół oraz geotermalne źródła energii.
Środki z Mechanizmu React-EU w konkursie w woj. Śląskim w 2021 r.,
– którego przedmiotem było dofinansowanie projektów wpisujących się w cele „Inwestycje MŚP” –  pozyskane dofinansowanie dla ?? projektów w wysokości ??,?? ??? zł, gdzie łączna wartość dofinansowanych projektów wyniosła ??,?? ???