SUMP dla Bydgoszczy

Kolejny Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, opracują eksperci LPW, dla Miasta Bydgoszczy i Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Całość prac została podzielona na trzy etapy: Etap I – diagnoza stanu istniejącego, pomiary i analizy ruchu drogowego, badania przemieszczeń mieszkańców na podstawie kart SIM oraz konsultacje społeczne i promocja; Etap II – badania ankietowe oraz aktualizacja modelu ruchu, kierunki i scenariusze rozwoju systemów mobilności; Etap III – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. […]
Data publikacji: 12.05.2021 r.
Kategoria: news

Podziel się:

Kolejny Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, opracują eksperci LPW, dla Miasta Bydgoszczy i Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Całość prac została podzielona na trzy etapy:

  • Etap I – diagnoza stanu istniejącego, pomiary i analizy ruchu drogowego, badania przemieszczeń mieszkańców na podstawie kart SIM oraz konsultacje społeczne i promocja;
  • Etap II – badania ankietowe oraz aktualizacja modelu ruchu, kierunki i scenariusze rozwoju systemów mobilności;
  • Etap III – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż nasza oferta została wybrana z trzeciego miejsca pod względem ceny a decydującym czynnikiem było doświadczenie ekspertów oraz metodyka realizacji, w których to kryteriach uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów.