Rusza nabór wniosków w konkursie w ramach Priorytetu: „Rozwój niskoemisyjnego transportu”.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia aplikacji w programie POIŚ. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP).
Data publikacji: 10.03.2022 r.
Autor: Paweł

Podziel się:

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia aplikacji w programie POIŚ. 

 
Już od 24 marca rusza nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach dla jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównowaonej Mobilnoci Miejskiej – SUMP).
 
Planowany termin zakończenia naboru to 22 kwietnia, a kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 mln złotych.  Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia), tj. miasta średnie i ich obszary funkcjonalne.
 
Szczegółowa lista miast średnich kliknij tutaj 
 
Zapraszamy do kontaktu!
Tel: 530 598 099