Eksperci z LPW Engineering realizują projekt dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie w formule PPP

LPW Engineering, jedna ze spółek należących do Grupy LPW, oferuje usługi w zakresie doradztwa technicznego w projektach z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z najnowszych przedsięwzięć jakie realizują nasi eksperci jest projekt dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Partnerstwo PPP
Data publikacji: 11.07.2022 r.
Autor: Paweł

Podziel się:

LPW Engineering, jedna ze spółek należących do Grupy LPW, oferuje usługi w zakresie doradztwa technicznego w projektach z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jednym z najnowszych przedsięwzięć jakie realizują nasi eksperci jest projekt dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie polegający na doradztwie technicznym dla inwestycji pn. „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim w formule PPP”.

Przedmiot umowy, którą podpisaliśmy 20 czerwca br. obejmuje m.in.:

  • kompleksowe doradztwo techniczne na etapie prac przygotowawczych polegających na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i środowiskowej wymaganej do wyboru partnera prywatnego
  • opracowanie koncepcji projektowych
  • opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych

Przed nami dużo pracy i kolejne ważne spotkania m.in. w siedzibie Wydziału Wsparcia Projektów PPP Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie ze wszystkimi zaangażowanymi w realizację projektu interesariuszami oraz koordynatorem wyznaczonym ze strony Ministerstwa w celu omówienia zasad współpracy. Czas realizacji całości to 1,5 roku.


Czytaj pozostałe aktualności Grupy LPW.