PPP w oczyszczalni ścieków w Gostyninie

Nasi eksperci, działając na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie, wykonali analizę przedrealizacyjną w obszarze Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dla zadnia pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Opracowanie obejmowało m. in. zbadanie zasadności i opłacalności realizacji takiej inwestycji w modelu z partnerem prywatnym, w zakresie prawnym, finansowym i technicznym.
Data publikacji: 15.01.2018 r.
Kategoria: news

Podziel się:

Nasi eksperci, działając na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie, wykonali analizę przedrealizacyjną w obszarze Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dla zadnia pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Opracowanie obejmowało m. in. zbadanie zasadności i opłacalności realizacji takiej inwestycji w modelu z partnerem prywatnym, w zakresie prawnym, finansowym i technicznym.