Olsztyn przygotowuje Park&Ride

Na zlecenie Miasta Olsztyn, przygotujemy dokument pn. „Analiza możliwości lokalizacji parkingów P&R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym”. Opracowanie będzie obejmowało: Analizę dostępności terenów gminnych pod parkingi P&R Analizę relacji komunikacyjnych w transporcie indywidualnym w MOF Olszytn Ocenę popytu na miejsca parkingowe Charakterystykę i ocenę wskazanych lokalizacji parkingów oraz listę rankingową Na podstawie powyższych analiz eksperci LPW przygotują wnioski i rekomendacje dla rozwoju sieci parkingów w całym MOF […]
Data publikacji: 12.10.2018 r.
Autor: Paweł

Podziel się:

Na zlecenie Miasta Olsztyn, przygotujemy dokument pn. „Analiza możliwości lokalizacji parkingów P&R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym”. Opracowanie będzie obejmowało:

  • Analizę dostępności terenów gminnych pod parkingi P&R
  • Analizę relacji komunikacyjnych w transporcie indywidualnym w MOF Olszytn
  • Ocenę popytu na miejsca parkingowe
  • Charakterystykę i ocenę wskazanych lokalizacji parkingów oraz listę rankingową

Na podstawie powyższych analiz eksperci LPW przygotują wnioski i rekomendacje dla rozwoju sieci parkingów w całym MOF Olsztyn.