LPW opracuje Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

Eksperci Grupy LPW opracują Plan Zrównoważonej Mobilności dla subregionu południowego województwa śląskiego, tj. obszaru działalności Stowarzyszenia Aglomeracji Beskidzkiej, obejmującego Miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.
Data publikacji: 03.08.2022 r.
Autor: Ewa

Podziel się:

2 sierpnia 2022 r. na umowie dotyczącej realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru Aglomeracji Beskidzkiej swoje podpisy złożyli: Przewodniczący Stowarzyszenia – Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta Bielska-Białej Marian Błachut – Członek Zarządu Stowarzyszenia, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Radosław Polowy – Partner Zarządzający w Grupie LPW.

Na czele zespołu, który jest odpowiedzialny za realizację projektu, stoi Łukasz Jaroszek, Dyrektor ds. Projektów Smart City. Eksperci mają już spore doświadczenie w projektach dotyczących obszarów zrównoważonej mobilności  .

Jak podkreślił Radosław Polowy podczas uroczystości podpisania umowy:

„Cieszymy się na współpracę ze stowarzyszeniem Aglomeracji Beskidzkiej i cieszymy się, że będziemy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami z szeroko rozumianych projektów w obszarze mobilności miejskiej, które zrealizowaliśmy dla Aglomeracji Wrocławskiej, realizujemy dla Aglomeracji Bydgoskiej. Wszelkie dobre praktyki związane z budową modelu mobilności, nie tylko dla Bielska-Białej, ale dla całej Aglomeracji Beskidzkiej również będą mogły być zastosowane, a dzięki temu ziemia beskidzka będzie w tym obszarze skutecznie się rozwijać i sięgać po środki unijne”.

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności (SUMP) i dlaczego jest taki ważny?

Ten kompleksowy dokument ma bez wątpienia strategiczną rangę. Opracowany i wdrażany przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej ma na celu przede wszystkim zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług. W dokumencie obok diagnozy i określenia problemów mobilności na danym obszarze, znajdują się także działania i zalecenia do kształtowania określonych zachowań komunikacyjnych oraz wskazane są narzędzia monitoringu stanu mobilności.

Celem opracowania i wdrożenia takiego planu jest ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz podróży zbiorowych oraz bezemisyjnych na danym obszarze, a w tym przypadku na terenie Aglomeracji Beskidzkiej.

Korzyści dla mieszkańców, jakie mogą wynikać z wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności to w szczególności:

  • stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej (tras i ścieżek rowerowych), w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym,
  • atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa,
  • wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
  • redukcja emisji spalin,
  • powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”

Prace nad tworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności składają się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, są konsultacje społeczne z mieszkańcami danego obszaru. Celem takich spotkań jest zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa. Mieszkańców z obszaru Aglomeracji Beskidzkiej zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych  w imieniu LPW oraz Stowarzyszenia zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie: www.aglomeracjabeskidzka.eu, gdzie zostanie opublikowany harmonogram spotkań.

Relacja z wydarzenia na stronie: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/konstytucja-transportowa.

Zapraszamy również do zobaczenia video relacji z podpisania umowy dotyczącej SUMP dla Aglomeracji Beskidzkiej, przygotowanej przez Wydział Prasowy UM Bielska Białej.

Autor fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

 

Red. Ewa Kowacz