Kolej(+)na umowa podpisana

W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla zadania: „Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91 w miejscowości Zawada koło Dębicy” Projekt realizowany będzie w ramach Programu Kolej+ W ramach zadania będziemy prowadzić działania w podziale na następujące etapy: Etap I: Pozyskanie danych i prace wstępne. Etap II: Wykonanie prognoz ruchu. Etap III: Dokonanie oceny rozwiązań w zakresie eksploatacyjnym. Etap IV: Oszacowanie […]
Data publikacji: 16.11.2021 r.
Kategoria: news

Podziel się:

W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla zadania: „Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91 w miejscowości Zawada koło Dębicy” Projekt realizowany będzie w ramach Programu Kolej+

W ramach zadania będziemy prowadzić działania w podziale na następujące etapy:
Etap I: Pozyskanie danych i prace wstępne.
Etap II: Wykonanie prognoz ruchu.
Etap III: Dokonanie oceny rozwiązań w zakresie eksploatacyjnym.
Etap IV: Oszacowanie kosztów dla wariantów – wstępne RCO, a także wskazanie istotnych kwestii technicznych.
Etap V: Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej Projektu.
Po wykonaniu powyższych etapów nasz zespół dokona oceny wpływu Projektu na uzyskanie/usprawnienie/zoptymalizowanie połączenia Miasta z miastem wojewódzkim, a także opracuje PFU lub OPZ w zależności od decyzji Zamawiającego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum z firmą International Management Services Sp. z o.o.