3.3 Innowacje w MŚP – dotacja dla firm z województwa mazowieckiego

2 stycznia 2023 rozpocznie się nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP – wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach.
Data publikacji: 20.12.2022 r.

Podziel się:

2 stycznia 2023 rozpocznie się nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP – wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach. Nabór trwać będzie do 23 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą od min. 6 miesięcy i posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa mazowieckiego.

Wsparcie ukierunkowane jest na aktywności poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R.

W ramach przedmiotowej dotacji możliwe są do realizacji następujące rodzaje projektów:

 • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług
 • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną)
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna kwota dofinansowania to 250 000 zł netto, a maksymalna nie może przekraczać 900 000 zł netto. Realizacja projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • przygotowanie biznesplanu (maks. 5 tys. zł)
 • prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę), maks. 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu
 • zakup i konfiguracja oprogramowania, zakup licencji, baz danych (maks. 20% kosztów kwalifikowanych projektu)
 • wydatki związane z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych
 • informacja i promocja (maks. 20 tys. zł)
 • zakup, wytworzenie, modernizacja lub instalacja maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze (min. 70% kosztów kwalifikowanych)

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z NAMI?

Nasi eksperci posiadają bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji!

1.     Ustalamy zakres i koszty planowanej inwestycji
2.     Weryfikujemy i potwierdzamy kwalifikowalność projektu do dotacji
3.     Ustalamy warunki współpracy
4.     Rozpoczynamy pracę nad dokumentacją aplikacyjną

LPW CONSULTING

 • to lider na rynku w pozyskiwaniu dotacji, nasza skuteczności to 96%
 • pozyskaliśmy już 5 mld zł dotacji dla sektora prywatnego oraz publicznego
 • nasza wiedza i doświadczenie to gwarancja wysokiej jakości kompleksowego wsparcia przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji (również w kwestiach analiz finansowych, prawnych oraz podatkowych
 • naszymi klientami są m.in. międzynarodowe korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, urzędy centralne oraz uniwersytety

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji z naszym ekspertem!
Napisz lub zadzwoń: e-mail: kontakt@lpw-grupa.pl tel: + 48 530 598 099

Zapraszamy do współpracy!