POIiŚ: Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 11.4 Transport miejski

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uruchomiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, Osi Priorytetowej XI – REACT-EU, Działania 11.4 – Transport miejski.
Data publikacji: 26.09.2022 r.

Podziel się:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uruchomiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, Osi Priorytetowej XI – REACT-EU,  w ramach działania 11.4 – Transport miejski.  

Nabór wniosków na konkurs „taborowy”, dotyczy:
zakupu taboru autobusowego nisko- i zeroemisyjnego – z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG),
zakupu taboru tramwajowego i trolejbusowego,
wraz z niezbędną̨ infrastrukturą do ładowania/tankowania pojazdów.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 14 listopada 2022 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 11.4 wynosi: 150 000 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków na konkurs SUMP, dotyczy:
opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP)
Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 października 2022 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 11.4 wynosi: 5 000 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z NASZYMI EKSPERTAMI OFERUJEMY: 

  • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Doradztwo i nadzór nad procesem aplikacyjnym
  • Doradztwo w postępowaniu przetargowym
  • Rozliczenie projektu
  • Opracowanie koncepcji technicznej projektu etc. (dot. konkursu „taborowego”)

Jesteśmy do Waszej dyspozycji! O dotacjach wiemy wszystko 🙂
e-mail: kontakt@lpw-grupa.pl tel: + 48 530 598 099