Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP już od 23 marca!

Kredyt technologiczny wystartuje już 23 marca 2023 r. Przedsiębiorcy MŚP będą mogli pozyskać dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych! Warto przygotować się i złożyć wniosek w nadchodzącym naborze!
Data publikacji: 20.01.2023 r.

Podziel się:

Działanie pod nazwą „Kredyt technologiczny” – to nowa odsłona instrumentu finansowego istniejącego na rynku dotacji już od 14 lat. Mimo, że w nazwie użyte jest słowo „kredyt” to w rzeczywistości dotacja na innowacje technologiczne, która pokrywa znaczną część kredytu komercyjnego zaciągniętego w banku na nabycie oraz wdrożenie owej innowacji technologicznej. Realizowana jest w ramach Priorytetu 2 FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” w formie tzw. premii technologicznej.

Taka bezzwrotna dotacja w postaci „premii technologicznej” to bardzo atrakcyjne rozwiązanie wspierające przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne.

 Inwestycja polegać ma na wdrożeniu własnej lub zakupionej nowej technologii poprzez stworzenie np. linii technologicznej, w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana i na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług na jej podstawie.

Nowa lub znacząco ulepszona technologia są to zmiany w stosowanych dotychczas metodach wytwarzania produktów i zmiany w sposobie docierania z produktem do odbiorców. Metody mogą polegać na wdrażaniu zmian w urządzeniach, organizacji całej produkcji lub obu jednocześnie.

Należy odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu nowych technologii
od uruchamiania zakupionej linii technologicznej, która zawiera opisane we wniosku rozwiązania.

Nowa technologia może przyjąć formę:

 • prawa własności przemysłowej
 • wyników prac rozwojowych
 • wyników badań aplikacyjnych
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej

Warto więc przygotować się i złożyć wniosek w nadchodzącym naborze!

Kiedy?

 • Kredyt technologiczny dla MŚP wystartuje 23 marca 2023 r.
  Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym przez kilka miesięcy, a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

Wysokość dotacji – do 70% kosztów kwalifikowanych
(zależna jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027).

Dla kogo:

 • przedsiębiorstwa MŚP (prowadzące działalność na terenie RP i posiadające zdolność kredytową)

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, (w tym na transport, montaż i uruchomienie)
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
 • zakup robót i materiałów budowlanych (w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
 • wydatki ponoszone na usługi doradcze
 • koszty uzyskiwania patentów

Dotacja może pokryć wydatki inwestycyjne przeznaczone m.in. na budowę, rozbudowę hal produkcyjnych, grunty, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, licencji, know-how oraz zlecone podmiotom zewnętrznym koncepcje, ekspertyzy.

5 kroków w procesie aplikowania o „Kredyt na innowację technologiczną”:

 • Złożenie do banku komercyjnego wniosku o udzielenie kredytu technologicznego
 • Złożenie do BGK wniosku o dofinansowanie (po otrzymaniu promesy kredytowej lub podpisaniu umowy warunkowej kredytu).
 • Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku przez BGK i merytorycznej
  przez Panel Ekspertów, bank przyznaje promesę premii technologicznej
 • Podpisanie umów: z bankiem komercyjnym na kredyt technologiczny
  oraz z BGK na dofinansowanie
 • Wypłata premii technologicznej w trakcie realizacji projektu, rozliczenie projektu.

Budżet w tym konkursie rozpisanym do 31 maja wynosi 578 mln zł.


Zapraszamy do skorzystania z konsultacji z ekspertami LPW Consulting, którzy prawdopodobnie są najskuteczniejsi w Polsce (nasza skuteczność to 96%)!
Bezpłatnie ocenimy planowaną inwestycję pod kątem innowacyjności i szans na pozyskanie dofinansowania.

Pozyskaliśmy ponad 5 mld zł dla naszych klientów i chętnie udostępnimy na życzenie liczne referencje.

Napisz lub zadzwoń: e-mail: kontakt@lpw-grupa.pl tel.: + 48 530 598 099

Zapraszamy do współpracy!

Sprawdź pozostałe  aktualności o dotacjach kliknij tutaj.