Ministerstwo Zdrowia ogłosiło termin planowanego naboru wniosków na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wsparcia:

 • oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)
 • oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)
 • pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)

Czego dotyczy zakres dofinansowania?

 • robót budowlanych
 • doposażenia, w tym zakupu wyrobów medycznych jednorazowego użytku
 • środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;
 • podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii  (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów).

Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje do współpracy w zakresie wsparcia pozyskania dofinansowania. Jako grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w usługach doradczych dla jednostek sektora publicznego i prywatnego posiadamy w swoim portfolio ponad 100 projektów zrealizowanych dla szpitali. Dodatkowo w ramach grupy LPW świadczymy także także usługi w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji działalności podmiotów leczniczych, a LPW Engineering wspiera szpitale przy inwestycjach w zakresie technicznym (koncepcja, PFU).


Zapraszamy do współpracy! Z nami to bardzo proste!

 1. Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem + 48 530 598 099 lub mailowo: [email protected]
 2. Przedstaw nam swoją sytuację i plany, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoje szanse na pozyskanie dotacji.
 3. Ustalimy warunki współpracy Podejmiemy decyzję o współpracy i ustalimy warunki.
 4. Gdy podejmiemy decyzję o współpracy , rozpoczniemy pracę nad dokumentacją aplikacyjną.
 5. Otrzymujesz dotację, a my pomożemy Ci ją rozliczyć.

Nasze wybrane referencje znajdziesz tutaj.