consulting

Ścieżka SMART dla przedsiębiorstw, czyli 4,5 mld zł na wsparcie dla MŚP!

Ścieżka SMART dla przedsiębiorstw, czyli 4,5 mld zł na wsparcie dla MŚP!

Już w lutym 2023 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu Ścieżka SMART, która jest jednym z czterech priorytetów w ramach nowego Programu FENG na lata 2021-2027. Zastąpi ona znany z poprzedniego programu POIR konkurs o nazwie Szybka Ścieżka i co jest nowością umożliwi
ujęcie w jednym projekcie różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia.