Miesiąc: lipiec 2019

Inżynier Kontraktu w Sosnowcu

Miasto Sosnowiec wybrało ofertę LPW na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla trzech inwestycji: Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka Termomodernizacja kompleksu obiektów SP nr 42 w Sosnowcu Termomodernizacja budynku II LO w...

Strefa Płatnego Parkowania w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie podpisał z LPW umowę na wykonanie projektu pn. „Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Wola...

PFU dla Zabrza

Dział Projektów Inżynierskich LPW zrealizuje dla Miasta Zabrze Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pn. „Budowa drogi Nowo-Hagera”. Zlecenie obejmuje pełen zakres prac projektowych a także wykonanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej. Ponadto PFU stanowić...