Miesiąc: kwiecień 2019

Analiza „Łucznika” dla ARP

Eksperci LPW przygotują dla Agencji Rozwoju Przemysłu dokument pn. „Pogłębiona analiza ekonomiczno – finansowa dla projektu obejmującego rewitalizację, przebudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania kompleksu budynków dawnej Fabryki Broni Łucznik w...

LPW dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ

Na zlecenie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zrealizujemy dwie usługi doradcze. Pierwsza w zakresie „Przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych” w ramach projektu pn. „Krajowy schemat oceny i...

Projekt dla MGMiŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisało umowę z LPW na wykonanie aktualizacji i kalibracji modelu ruchu (modelu transportowego) w zakresie wynikającym z potrzeb powstałych w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Niniejsze...